0rdinal Colors

NFT Analytics

ERC721
|
0x5cafa9f5635ab88dcfb9fa4376e94693e7fd7d40
0rdinal Colors  on opensea
0rdinal Colors  on looksrare
0rdinal Colors  on etherscan
FLOOR SALE PRICE
24 hours
7 days
30 days
90 days
HOLDERS
Holders
1d change
7d change
30d change
90d change
Collection Avg & Floor Prices
30 Days
24 Hours
7 Days
90 Days
365 Days
All
HOLDER CHANGES
SINGLE SALES
SINGLE SALES
0rdinal Colors
Hodlers
0rdinal Colors
 MINT DETAILS
◌
◌
◌
◌
◌
0rdinal Colors
HODLERS ALSO HODL
◌
BUYERS VS SELLER ACTIVE WALLETS
7 Days
30 Days
90 Days
365 Days
All
TOTAL UNIQUE ACTIVE WALLETS
7 Days
30 Days
90 Days
365 Days
All
‍
TOP BUYING WALLETS
7 Days
30 Days
90 Days
365 Days
All
All
TOP SELLING WALLETS
7 Days
30 Days
90 Days
365 Days
All
MORE NFT COLLECTIONS
AAC - Asian Alpha Club

AAC - Asian Alpha Club

AAC - Asian Alpha Club
0x9b0674fE9c91414378a5dFAFB3376775A65CDEba

0x9b0674fE9c91414378a5dFAFB3376775A65CDEba

0x9b0674fE9c91414378a5dFAFB3376775A65CDEba
Potatoz

Potatoz

Potatoz